Nadpis


TOPlist

Novinky

Řád užívání Klubu mladých

  1. Klub musí mít odpovědného vedoucího-možno až 3 osoby. Jména musí být písemně oznámena na MěÚ a jim schválena.

  2. Klub může být v provozu jen za přítomnosti vedoucího.

  3. Klíče od klubu může mít pouze vedoucí a zástupci.

  4. Vedoucí odpovídá za dodržování řádu klubu-jak stanoveného městem, tak i vlastním ustanovením, na kterým se členové dohodnou.

  5. Řád klubu musí být vyvěšen v klubovně a členové se s nim musí seznámit.

  6. Vedoucí má právo vykázat z klubu osoby, které nedodržují řád.

  7. MěÚ musí mít vždy klíče od objektu pro možnost kontroly stavu v kteroukoliv dobu. Při výměně klíčů předá vedoucí nový klíč MěÚ.

  8. Členové klubu se formou členských příspěvků podílí na částečné úhradě vody, elektřiny a tepla.

  9. Do klubu mají přístup pouze členové, kteří plní členské povinnosti a dodržují řád klubu.

Povinnosti člena:
- platit příspěvky v určeném termínu
- respektovat pokyny vedoucího
- udržovat čistotu a pořádek
- v klubu nekouřit a neužívat alkohol a jiné návykové látky
- nevstupovat podnapilí
- nemanipulovat s ohněm
- neprodukovat nadměrný hluk
- podílet se na úklidu klubu

Členské příspěvky v Klubu mladých

Členské příspěvky činní na den 10 Kč nebo na měsíc 50 Kč platí se do 10. dne v měsíci a to vedoucímu nebo zástupcům Klubu mladých. Klub je otevřen každý den mají tu možnost poslech hudby, sledování filmů, zahrát si spoustu stolních her dále kulečník, fotbálek, ping pong, šipky, internet, čaj, limo atd.Webmaster: Pitr77 © 2009